Ms Diến- CEO Doojin Vina


Các công trình xây dựng tại Samsung Thái Nguyên, Samsung Yên Phong-Bắc Ninh công ty chúng tôi đã sử dụng dịch vụ cho thuê máy photocopy mầu của bên Thái Dương. Chất lượng máy rất tốt, dịch vụ đáp ứng nhanh chóng đáp ứng rất tốt về thời gian và chất lượng bản in mà chủ đầu tư Samsung yêu cầu. Tôi rất hài lòng khi chọn sử dụng dịch vụ của Thái Dương.


0984586186