Nếu phát sinh hỏng hóc, sự cố thì chi phí sửa chữa như thế nào?


Trong quá trình sử dụng máy nếu hỏng hóc mà không phải do người sử dụng (Đổ nước, chập điện…) Thái Dương sẽ thay thế hoàn toàn miễn phí.

0984586186